» მენიუ:

 » მთავარი

 » წესდება
 » წევრები
 » პროექტები
 » მისამართი

» ენა:

 

 

საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების მისამართი0160, ქ. თბილისი, მირზა გელოვანის ქუჩა N 8


E-mail: simonrazmadze@gmail.com

ინტერნეტი: http://www.computer.org.ge

სარჩევი:
[მთავარი] [წესდება] [წევრები] [პროექტები] [მისამართი]
პროექტები:
[გაზეთ “სკოლა&ინფორმატიკის“ ელექტრონული ვერსია]
[დისტანციური სწავლება: მაშავის კონფერენცია იერუსალიმში]
[საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა ჩრდილოეთ კაროლინაში]
[საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა ჩიკაგოში]
[დისტანციური სწავლება: ტექსტის რედაქტირების ტრენაჟორი დამწყებთათვის]
[დისტანციური სწავლება: დოკუმენტის დაფორმატების ტრენაჟორი დამწყებთათვის]
[დისტანციური სწავლება: MS Word - კომპლექსური მაგალითები]
[დისტანციური სწავლება: კომპიუტერული ტესტები (14,0 მბ)]
[დისტანციური სწავლება: ქართული პოეზია (75.6 მბ)]
[დისტანციური დაპროგრამება (ინგლისურად)] [DrWeb]
[ინგლისურ-ქართულ-რუსული კომპიუტერული და საბიბლიოთეკო ტერმინოლოგია]
[კლავიატურის ტრენაჟორები:] [გამომგონებელი გრიგოლ კვარაცხელია]
Copyright © 2002-2005, საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოება
© საიტის ავტორი: თორნიკე რაზმაძე torniker@gmail.com
 
» ბოლო პროექტები:

დისტანციური დაპროგრამება (ინგლისურად) - დისტანციური პროგრამული პაკეტების დამუშავება უცხოელი პარტნიო-რებისათვის. მაღალი ხარისხის პროგრამული პროდუქცია მხოლოდ 12$ საათში!
კლავიატურის ტრენაჟორები: - აქ შეგიძლიათ გადმოიწეროთ კლავიატურის მასწავლი პროგრამა-ტრენაჟორები
დისტანციური სწავლება: ტექსტის რედაქტირების ტრენაჟორი დამწყებთათვის - აქ არის 14 სავარჯიშო Word-ში რედაქტირების შესასწავლად
დისტანციური სწავლება: დოკუმენტის დაფორმატების ტრენაჟორი დამწყებთათვის - აქ არის 8 სავარჯიშო Word-ში დაფორმატების შესასწავლად
დისტანციური სწავლება: MS Word - კომპლექსური მაგალი-თები - აქ არის MS Word-ის 10 კომპლექსური მაგალითი
დისტანციური სწავლება: კომპიუტერული ტესტები (14,0 მბ) - ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნის დონე ვინდოუსში, ინტერნეტსა და საოფისე პროგრამებში
დისტანციური სწავლება: ქართული პოეზია (75.6 მბ) - ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა: საგანმანათ-ლებლო კომპიუტერულ-ლიტერატურული თამაში
DrWeb - აქ შეგიძლიათ შეუკვე-თოთ საუკეთესო ანტივირუ-სული პროგრამა DrWeb