» მენიუ:

 » მთავარი

 » წესდება
 » წევრები
 » პროექტები
 » მისამართი

» ენა:


 

 


კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების საიტზე


საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოება არის არამომგებიანი, არაპოლიტიკური, არასამთავრობო ორგანიზაცია. საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების დანიშნულებაა ინფორმაციული საზოგადოების განვითარებისათვის ხელშეწყობა, დემოკრატიის მხარდაჭერა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან, საზოგადოებებთან და კერძო სექტორთან თანამშრომლობა საზოგადოებრივ განვითარებაში წვლილის შეტანის მიზნით. ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოება ხელს შეუწყობს ქვეყნის სტაბილური ეკონომიკისა და სოციალურ განვითარებას. ამისათვის საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოება არ დაიშურებს თავის ენთუზიაზმსა და პროფესიონალიზმს.

კავშირის მიზნები და ამოცანები

კავშირის საქმიანობის ძირითადი მიზანია კანონით დადგენილი წესით ხელი შეუწყოს:

* საქართველოში კომპიუტერიზაციის განხორციელებას;
* საქართველოს მოქალაქეთა ინფორმატიზაციას;
* ინტერნეტის პროპაგანდას საქართველოში;
* ინტერნეტის ქსელის, როგორც თვისობრივად ახალი ტიპის გარემოს ჩამოყალიბებასა და განვითარებას;
* ქართული კომპიუტერული ტერმინოლოგიის დანერგვასა და განვითარებას;
* ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული სტანდარტების დამუშავებას;
* ინტეგრაციას ანალოგიური პროფილის საერთაშორისო სტრუქტურებში;
* საქართველოში განათლების სისტემის თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის საქმეს;
* სწავლების კომპიუტერული მეთოდებისა და ფორმების დანერგვას;
* ინტერნეტ-სწავლების დისტანციური ფორმების აქტიურ დანერგვასა და ხელშეწყობას;
* დისტანციური პროგრამული პაკეტების დამუშავება საზღვარგარეთელი დამკვეთებისათვის;

* მოქალაქეთა პროფესიულ მომზადებასა და მათი კვალიფიკაციის ამაღლებას;
* საქართველოს მეცნიერთა, ხელოვანთა, განათლებისა და კულტურის მუშაკთა პროფესიული ინტერესების დაცვასა და მხარდაჭერას;
* სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და კულტურული პროექტების წარმოებასა და მხარდაჭერას;
* ინტერნეტის სფეროში მომუშავე პირთა სოციალური და პროფესიული უფლებებისა და ინტერესების სამართლებრივ დაცვას

 

სარჩევი:
[მთავარი] [წესდება] [წევრები] [პროექტები] [მისამართი]
პროექტები:
[გაზეთ “სკოლა&ინფორმატიკის“ ელექტრონული ვერსია]
[დისტანციური სწავლება: მაშავის კონფერენცია იერუსალიმში]
[საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა ჩრდილოეთ კაროლინაში]
[საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა ჩიკაგოში]
[დისტანციური სწავლება: ტექსტის რედაქტირების ტრენაჟორი დამწყებთათვის]
[დისტანციური სწავლება: დოკუმენტის დაფორმატების ტრენაჟორი დამწყებთათვის]
[დისტანციური სწავლება: MS Word - კომპლექსური მაგალითები]
[დისტანციური სწავლება: კომპიუტერული ტესტები (14,0 მბ)]
[დისტანციური სწავლება: ქართული პოეზია (75.6 მბ)]
[დისტანციური დაპროგრამება (ინგლისურად)] [DrWeb]
[ინგლისურ-ქართულ-რუსული კომპიუტერული და საბიბლიოთეკო ტერმინოლოგია]
[კლავიატურის ტრენაჟორები:] [გამომგონებელი გრიგოლ კვარაცხელია]


Copyright © 2002-2005, საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოება
© საიტის ავტორი: თორნიკე რაზმაძე torniker@gmail.com
 
» ბოლო პროექტები:

დისტანციური დაპროგრამება (ინგლისურად) - დისტანციური პროგრამული პაკეტების დამუშავება უცხოელი პარტნიო-რებისათვის. მაღალი ხარისხის პროგრამული პროდუქცია მხოლოდ 12$ საათში!
კლავიატურის ტრენაჟორები: - აქ შეგიძლიათ გადმოიწეროთ კლავიატურის მასწავლი პროგრამა-ტრენაჟორები
დისტანციური სწავლება: ტექსტის რედაქტირების ტრენაჟორი დამწყებთათვის - აქ არის 14 სავარჯიშო Word-ში რედაქტირების შესასწავლად
დისტანციური სწავლება: დოკუმენტის დაფორმატების ტრენაჟორი დამწყებთათვის - აქ არის 8 სავარჯიშო Word-ში დაფორმატების შესასწავლად
დისტანციური სწავლება: MS Word - კომპლექსური მაგალითები - აქ არის MS Word-ის 10 კომპლექსური მაგალითი
დისტანციური სწავლება: კომპიუტერული ტესტები (14,0 მბ) - ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნის დონე ვინდოუსში, ინტერნეტსა და საოფისე პროგრამებში
დისტანციური სწავლება: ქართული პოეზია (75.6 მბ) - ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა: საგანმანათ-ლებლო კომპიუტერულ-ლიტერატურული თამაში
DrWeb - აქ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ საუკეთესო ანტივირუსული პროგრამა DrWeb