» მენიუ:

 » მთავარი

 » წესდება
 » წევრები
 » პროექტები
 » მისამართი

» ენა:


 

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა დემოკრატიის განმტკიცებისა და ეკონომიკური ზრდისათვის

პროფესიონალური ჯგუფი საქართველოდან

2 აგვისტო – 20 აგვისტო


საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოების თავმჯდომარე ბ-ნი სიმონ რაზმაძე მონაწილეობდა საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამაში ჩრდილოეთ კაროლინაში

 

სარჩევი:
[მთავარი] [წესდება] [წევრები] [პროექტები] [მისამართი]
პროექტები:
[გაზეთ “სკოლა&ინფორმატიკის“ ელექტრონული ვერსია]
[დისტანციური სწავლება: მაშავის კონფერენცია იერუსალიმში]
[საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა ჩრდილოეთ კაროლინაში ]
[საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროგრამა ჩიკაგოში ]
[დისტანციური სწავლება: ტექსტის რედაქტირების ტრენაჟორი დამწყებთათვის]
[დისტანციური სწავლება: დოკუმენტის დაფორმატების ტრენაჟორი დამწყებთათვის]
[დისტანციური სწავლება: MS Word - კომპლექსური მაგალითები]
[დისტანციური სწავლება: კომპიუტერული ტესტები (14,0 მბ)]
[დისტანციური სწავლება: ქართული პოეზია (75.6 მბ)]
[დისტანციური დაპროგრამება (ინგლისურად)] [DrWeb]
[ინგლისურ-ქართულ-რუსული კომპიუტერული და საბიბლიოთეკო ტერმინოლოგია]
[კლავიატურის ტრენაჟორები:] [გამომგონებელი გრიგოლ კვარაცხელია]


Copyright © 2002-2005, საქართველოს კომპიუტერული საზოგადოება
© საიტის ავტორი: თორნიკე რაზმაძე torniker@gmail.com
 
» ბოლო პროექტები:

დისტანციური დაპროგრამება (ინგლისურად) - დისტანციური პროგრამული პაკეტების დამუშავება უცხოე-ლი პარტნიორებისათვის. მა-ღალი ხარისხის პროგრამული პროდუქცია მხოლოდ 12$ საათში!
კლავიატურის ტრენაჟორები: - აქ შეგიძლიათ გადმოიწე-როთ კლავიატურის მასწავლი პროგრამა-ტრენაჟორები
დისტანციური სწავლება: ტექსტის რედაქტირების ტრენაჟორი დამწყებთათვის - აქ არის 14 სავარჯიშო Word-ში რედაქტირების შესასწავ-ლად
დისტანციური სწავლება: დოკუმენტის დაფორმატების ტრენაჟორი დამწყებთათვის - აქ არის 8 სავარჯიშო Word-ში დაფორმატების შესასწავ-ლად
დისტანციური სწავლება: MS Word - კომპლექსური მაგალითები - აქ არის MS Word-ის 10 კომპლექსური მაგალითი
დისტანციური სწავლება: კომპიუტერული ტესტები (14,0 მბ) - ქართული პროგ-რამული უზრუნველყოფა: შეამოწმეთ თქვენი ცოდნის დონე ვინდოუსში, ინტერნე-ტსა და საოფისე პროგრამებში
დისტანციური სწავლება: ქართული პოეზია (75.6 მბ) - ქართული პროგრამული უზრუნველყოფა: საგანმანათ-ლებლო კომპიუტერულ-ლიტერატურული თამაში
DrWeb - აქ შეგიძლიათ შეუკვეთოთ საუკეთესო ანტივირუსული პროგრამა DrWeb